Toimisto

Alfa yhdistää perinteisen asianajotoiminnan ja erityisalojen asiantuntemuksen. Asiointi lakimiestemme kanssa on joustavaa ja pyrimme välttämään turhia muodollisuuksia.

Asianajajamme ovat kaikki taitajia omilla juridiikan erityisaloillaan ja heidän osaamisalueensa täydentävät toisiaan. Rivistämme löytyy alalla pitkään toimineita konkareita, väitöskirjatason tieteellistä tutkimusta, parhailla arvosanoilla suoritettuja tutkintoja sekä monipuolista kielitaitoa. Seuraamme uusinta oikeuskäytäntöä sekä oikeuselämässä tapahtuvia muutoksia ja päivitämme näin tietojamme jatkuvasti. Antamalla oikeusjuttusi meidän hoitoomme saat aina käyttöösi koko Alfan monipuolisen asiantuntemuksen riippumatta siitä, kuka meistä on päävastuullinen juuri Sinun toimeksiannostasi.

Toiminnassamme ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään juridisten substanssikysymysten hallinnasta. Siihen kuuluu päämiehen edun näkökulmasta olennaisena osana myös oikein mitoitettujen ja kustannustehokkaiden keinojen valinta sekä päämiehen informointi toimeksiannon edistymisestä. Nämä seikat olemme sisäistäneet, eivätkä asiat jää pöydillemme makaamaan.

Toimistomme perustajaosakkaista Heikki Taulaniemi aloitti lakimiehenä Asianajotoimisto Seppo J. Nieminen Ky:n palveluksessa vuonna 1981. Heikin myötä Alfassa on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen kiinteistöihin ja maankäyttöön liittyvistä lakiasioista sekä perintö- ja perheoikeudesta. Toinen perustajaosakkaamme Ilkka Miettinen on monialainen liikejuristi, joka on toiminut asianajoalalla vuodesta 1991 ja sitä ennen useita vuosia rahoitusyhtiössä johtotehtävissä.

Alfa on perustamisestaan vuodesta 2001 lähtien kasvanut hallitusti asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja kasvun seurauksena myös toimistomme substanssiosaaminen on monipuolistunut. Hyvänä esimerkkinä tästä on osakkaamme oikeustieteen tohtori Tiina Koskinen-Tammen johdolla koko Suomen mittakaavassa saavutettu vahva asema asunto- ja kiinteistökauppariitoihin liittyvissä toimeksiannoissa. Peter Rasmussenin tulo toimiston palvelukseen ja osakkaaksi on lisännyt mm. Alfan kykyä palvella toimistomme yritysasiakkaita sekä hoitaa vaativia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyjä.

Palveluksessamme on nyt yhdeksän lakimiestä sekä kaksi asianajosihteeriä. Olemme resursseiltamme yksi alan suurimmista toimijoista Pirkanmaan alueella. Koko henkilöstömme on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan hyvää asianajotapaa ja korkeaa ammattietiikkaa. Asianajajamme ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

Asiantuntemuksella, luotettavasti,
        tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti