Kiinteistöoikeus, maankäyttö ja rakennusurakat

Alussa olivat suo, kuokka – ja Jussi.”
– Väinö Linna

Maapohjan omistus, hallinta ja käyttömahdollisuudet ovat monenlaisen juridisen sääntelyn kohteena. Hallitsemme kiinteistöjen omistusjärjestelyihin, kiinteistönmuodostukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvät lakiasiat. Myös rakentamisoikeus kuuluu vahvoihin erityisosaamisalueisiimme.

Toimistomme palvelee kiinteistöjen omistusjärjestelyissä sekä yksittäisiä maanomistajia että kiinteistöyhtymiä. Laadimme kiinteistöjen kauppakirjoja ja lahjakirjoja sekä maanvuokrasopimuksia. Maapohjan omistajanvaihdoksia toteutetaan luovutustoimien lisäksi paljon myös perinnönjaoissa, kun vainajan nimissä ollut kiinteä omaisuus siirtyy perillisille. Kiinteistöjen omistusjärjestelyillä onkin usein läheinen liityntä perintöasioihin ja holhousoikeudellisiin asioihin.

Avustamme asiakkaitamme kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisissa ja halkomisissa sekä rasitetoimituksissa. Jos maanmittaustoimiston kiinteistötoimituksessa tekemä päätös on kielteinen, päätöksestä voi valittaa maaoikeuteen. Meillä on kokemusta erityyppisistä maaoikeusriidoista.

Myös maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät hallinnolliset lupa-asiat kuuluvat kiinteistöpuolen osaamiseemme. Olemme jatkuvasti tekemisissä mm. kaavoitukseen (erityisesti maaseutukiinteistöjen rantakaavoitukseen) ja kiinteistöjen rakennusoikeuteen liittyvien asioiden, maaseutukiinteistöjen käyttöön ja jalostamiseen liittyvien ympäristöoikeudellisten kysymysten sekä maa-ainesten ottamista koskevien lupien kanssa. Toimimme asiakkaidemme asiamiehinä myös yksityistielain mukaisissa tietoimituksissa sekä maan pakkolunastamiseen liittyvissä korvausasioissa.

Alfassa on perinteisen kiinteistöoikeuden tuntemuksen lisäksi vahva osaaminen talonrakentamiseen ja rakennusurakoihin liittyvästä juridiikasta. Hallitsemme YSE 1998 rakennusurakan yleiset sopimusehdot ja niiden soveltamista koskevan oikeuskäytännön. Edustamme päämiehiämme urakkasopimuksia koskevissa riidoissa, joissa taloudelliset intressit ovat tyypillisesti merkittäviä. Asiakkainamme on sekä rakennuttajia että urakoitsijoita.