Immateriaalioikeus ja teknologia

Innovation distinguishes between a leader and a follower.”
– Steve Jobs

Teollisoikeudet ja tekijänoikeudet (”IPR-oikeudet”) ovat monella toimialalla keskeisessä roolissa liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Menestyvien brändien ja tuotteiden rakentaminen edellyttää nykyaikana, että yrityksessä ymmärretään oman tietotaidon ja henkisen pääoman arvo ja että niiden suojaamiseksi tarvittavat toimet suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti.

Alfassa on pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvaa erityisosaamista patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, mallisuojiin, tavaramerkkeihin, toiminimiin, vilpilliseen kilpailuun, yrityssalaisuuksiin ja tekijänoikeuteen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Olemme olleet laajasti mukana sekä sopimusvaiheessa että konfliktien hoidossa.

Laadimme asiakkaillemme mm. teknologiayhteistyösopimuksia, lisenssisopimuksia, salassapitosopimuksia, valmistuttamissopimuksia, konsulttisopimuksia ja ohjelmistosopimuksia. Tämän tyyppisissä kaupallisissa sopimuksissa määritellään normaalisti, kenelle hankkeeseen liittyvät IPR-oikeudet kuuluvat.

Meillä on myös yli 20 vuoden kokemus IPR-oikeuksiin liittyvien konfliktien hoidosta. Hoidamme mm. patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, mallioikeuteen, tavaramerkkeihin ja toiminimiin liittyviä loukkaus- ja mitätöintioikeudenkäyntejä. Avustamme asiakkaitamme markkinaoikeudellisissa riita-asioissa (harhaanjohtava markkinointi, kilpailijan halventaminen tai muunlainen sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa). IPR-osaamisemme käsittää olennaisena osana myös yrityssalaisuuksien suojaa koskevan rikosoikeudellisen puolen.

IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen markkinaoikeuteen syksyllä 2013 muutti konfliktien hoitoa merkittävästi. Oikeudenkäyntimenettelyä koskeneen uudistuksen myötä immateriaalioikeuksiin liittyvät loukkaus- ja mitätöintikanteet, kieltohakemukset sekä niihin liittyvät vahingonkorvausvaatimukset käsitellään markkinaoikeudessa ilman muutoksenhakumahdollisuutta hovioikeuteen. Tämä mahdollistaa erilaisten vaateiden yhdistämisen samaan oikeudenkäyntimenettelyyn, mikä nopeuttaa ja tehostaa oikeussuojan saamista.

Teemme immateriaalioikeuden alaan liittyvissä toimeksiannoissamme läheistä yhteistyötä Tampereen Patenttitoimisto Oy:n ja Kolster Oy Ab:n kanssa.