Yleinen tuomioistuin ja välimiesoikeus vaihtoehtoisina forumeina liike-elämän riidanratkaisussa

asianajaja, varatuomari Peter Rasmussen

asianajaja, varatuomari Peter Rasmussen

Yritysten välisissä sopimuksissa käytetään usein välityslausekkeita, jollaisella sopimusosapuolet sitoutuvat jo sopimuksen laatimisvaiheessa siihen, että sopimussuhteesta myöhemmin mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan välimiesoikeudessa, eikä vastaajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Välimiesmenettelyyn liittyy liike-elämän riitojen ratkaisuforumina monia käytännöllisiä etuja tuomioistuinkäsittelyyn verrattuna. Mikään ei estä osapuolia sopimasta riidan viemisestä välimiesoikeuteen vielä siinäkin vaiheessa, kun erimielisyys on jo päällä. Koska yleisen tuomioistuimen syrjäyttäminen riidanratkaisuforumina vaatii osapuolilta yksimielisyyttä, tähän on harvoin edellytyksiä enää riitatilanteen aktualisoiduttua.

Asianajaja Peter Rasmussenin artikkeli ”Käräjille vai välimiesoikeuteen liike-elämän sopimusriidassa?” Tampereen Kauppakamarin maaliskuun 2016 sähköisessä uutiskirjeessä pureutuu välimiesmenettelyn käytännön hyötyihin sekä selvittää näkökohtia, jotka tulisi huomioida jo välityslausekkeen muotoilussa. Löydät artikkelin kokonaisuudessaan Tampereen Kauppakamarin julkaisuista tästä linkistä.