Peter
Rasmussen

asianajaja, osakas, toimitusjohtaja

Peter Rasmussen

asianajaja, varatuomari

 
puhelin (03) 3142 9013
gsm 050 5678 120
sähköposti peter.rasmussen [at] alfalaw.com

erityisalat oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt, kansainvälinen ja kotimainen kauppa- ja sopimusoikeus, yhtiöoikeus, työoikeus, rakennusriidat, IPR-oikeus, tavaramerkkiriidat, talousrikokset

kielitaito suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska

 
Peter Rasmussen valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2004. Hän työskenteli valmistumisensa jälkeen valtiokonttorin rahoitustoimialalla 2004-2005, suoritti tämän jälkeen tuomioistuinharjoittelun Tampereen käräjäoikeudessa ja sai varatuomarin arvon vuonna 2006. Peter tuli Alfaan lakimieheksi keväällä 2006 ja osakkaaksi vuonna 2012.
Peter on keskittynyt erityisesti liikejuridiikkaan liittyviin kysymyksiin, kuten osakeyhtiöoikeuteen, yritysten sopimusasioihin, tuotevastuuasioihin, yrityskauppoihin ja tavaramerkkeihin. Hän hoitaa Alfassa myös työoikeuteen liittyviä toimeksiantoja, rakennusriitoja sekä erilaisia vahingonkorvausasioita. Peter on ikäänsä nähden monipuolisesti kokenut oikeudenkäyntiasiamies ja prosessioikeus on hänen vahvaa osaamistaan. Hän on ollut vaativien siviiliriitojen ja välimiesmenettelyiden lisäksi mukana myös eräissä suurissa talousrikosoikeudenkäynneissä.
Peterillä on monipuolinen kielitaito. Hän työskentelee sujuvasti suomen, englannin ja ruotsin kielillä ja kommunikoi tarpeen vaatiessa myös saksaksi ja ranskaksi. Peter on englanninkielisen joukkuedebatoinnin Euroopan mestari vuodelta 2013.

Peter on ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen vuodesta 2009.

Peter_ristikko