Millä edellytyksillä työntekijälle saa antaa lopputilin ilman irtisanomisaikaa?

asianajaja, varatuomari Jaakko Mäkelä

asianajaja, varatuomari Jaakko Mäkelä

Työsopimuslaissa työnantajalle on annettu oikeuksia työntekijän työsuhteen päättämiseen kollektiiviperusteella (taloudelliset perusteet, tuotannolliset perusteet, toiminnan uudelleen organisointiin liittyvät perusteet) sekä individuaaliperusteella (yksittäisen työntekijän henkilöön ja hänen työvelvoitteista suoriutumiseen kytkeytyvät perusteet). Mikäli työntekijä menettelee työsopimussuhteessa moitittavalla tavalla, laki mahdollistaa määrättyjen edellytysten täyttyessä (i) työsopimuksen irtisanomisen irtisanomisaikaa noudattamalla sekä (ii) työsopimuksen purkamisen välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Kun työnantajayritys joutuu yksittäisen työntekijän kanssa ongelmiin, työnantaja haluaa usein hahmottaa asiat niin, että työntekijän kohdalla olisi kysymys vakavista rikkeistä, jotka oikeuttaisivat työsuhteen päättämiseen mahdollisimman nopeasti. Usein näin ei kuitenkaan ole. Työsopimuksen individuaaliperusteinen purkaminen on sidottu laissa ”erityisen painavaan syyhyn”. Perusteen tulee lisäksi olla sellainen, ”ettei työnantajalta voitaisi kohtuudella edellyttää irtisanomisajan noudattamista.”

Työpaikoilla vastaan tulevat tilanteet ovat aina uniikkeja. Yritysasiakkaamme tiedustelevat juristeiltamme jatkuvasti, miten heidän tulee toimia ongelmallisiksi koettujen työntekijöiden kanssa ja millaiset keinot yrityksillä on työnantajina puuttua tilanteisiin. Varsinkin pienemmissä yrityksissä näissä tilanteissa tehtävät ratkaisut ovat erittäin merkittäviä. Jos työsuhteen päättämiselle on olemassa perusteet, lakiin perustuvia keinoja kannattaa käyttää, koska tällä on suora vaikutus palkkakuluihin. Kun keinoja käytetään, yritys kantaa kuitenkin työnantajana riskin siitä, että juridiset edellytykset työntekijän työsopimuksen irtisanomiselle/purkamiselle täyttyvät varmasti tilanteessa. Mikäli asiassa tehdään virhearvio, se johtaa usein oikeudenkäyntiin ja pahassa tapauksessa suurtenkin korvausten tuomitsemiseen päättämistoimen kohteeksi joutuneelle työntekijälle.

Asianajaja Jaakko Mäkelä selvittää työsuhteen välittömään päättämiseen liittyvää purkuoikeutta vieraskynäkirjoituksessaan ”Työsopimuksen purkaminen välittömästi työntekijästä johtuvilla syillä”, joka julkaistiin lokakuun 2016 Tampereen Kauppakamarin sähköisessä uutiskirjeessä. Jaakon kirjoitus kokonaisuudessaan kauppakamarin kotisivuilla.