Leena
Laurila

asianajaja

Leena Laurila

asianajaja, varatuomari

 
puhelin (03) 3142 9011
gsm 040 7612 320
sähköposti leena.laurila [at] alfalaw.com

erityisalat asunto- ja kiinteistökauppariidat, rakentamiseen liittyvät lakiasiat, kiinteistöoikeus, asunto-osakeyhtiöoikeus, sopimusoikeus ja vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit

kielitaito suomi, englanti

 
Leena Laurila valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta vuonna 2002. Leena työskenteli uransa alkuvaiheessa erilaisissa EU:hun liittyvissä tutkimusprojekteissa ja toimi oikeustieteen opettajana opistotasolla. Hän sai varatuomarin arvon vuonna 2004 suoritettuaan auskultoinnin Toijalan käräjäoikeudessa. Leena toimi vuosina 2006-2009 Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy:n palveluksessa avustavana lakimiehenä. Hän aloitti Alfassa vuonna 2009.
Leena on keskittynyt toimistossamme erityisesti asunto- ja kiinteistökauppariitoihin sekä muihin asumiseen ja rakentamiseen liittyvien toimeksiantojen hoitamiseen. Leenalla on hyvä asiantuntemus asunto-osakeyhtiötä koskevista lakiasioista, kiinteistöoikeudesta sekä rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvästä juridiikasta. Hän hoitaa toimistossamme myös muunlaisia sopimus- ja vahingonkorvausasioita sekä oikeudenkäyntejä.
Leena toimi vuosina 2010-2012 ympäristöministeriön asettaman ”Kosteus- ja hometalkoiden Asuntokaupan turvan parantaminen” -hankkeen toisena vetäjänä yhdessä asianajaja Tiina Koskinen-Tammen kanssa. He ovat kirjoittaneet yhdessä vuonna 2010 julkaistun asunto- ja kiinteistökauppariitojen 2000-luvun hovioikeuskäytäntöä koskevan teoksen.

Leena on ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen vuodesta 2009.

Leena_ristikko