Peter
Rasmussen

asianajaja, osakas, toimitusjohtaja

Peter Rasmussen

asianajaja, varatuomari

 
puhelin (03) 3142 9013
gsm 050 5678 120
sähköposti peter.rasmussen [at] alfalaw.com

erityisalat oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt, kansainvälinen ja kotimainen kauppa- ja sopimusoikeus, yhtiöoikeus, työoikeus, rakennusriidat, IPR-oikeus, tavaramerkkiriidat, talousrikokset

kielitaito suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska

 
Peter Rasmussen valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2004. Hän työskenteli valmistumisensa jälkeen valtiokonttorin rahoitustoimialalla 2004-2005, suoritti tämän jälkeen tuomioistuinharjoittelun Tampereen käräjäoikeudessa ja sai varatuomarin arvon vuonna 2006. Peter tuli Alfaan lakimieheksi keväällä 2006 ja osakkaaksi vuonna 2012.
Peter on keskittynyt erityisesti liikejuridiikkaan liittyviin kysymyksiin, kuten osakeyhtiöoikeuteen, yritysten sopimusasioihin, tuotevastuuasioihin, yrityskauppoihin ja tavaramerkkeihin. Hän hoitaa Alfassa myös työoikeuteen liittyviä toimeksiantoja, rakennusriitoja sekä erilaisia vahingonkorvausasioita. Peter on ikäänsä nähden monipuolisesti kokenut oikeudenkäyntiasiamies ja prosessioikeus on hänen vahvaa osaamistaan. Hän on ollut vaativien siviiliriitojen ja välimiesmenettelyiden lisäksi mukana myös eräissä suurissa talousrikosoikeudenkäynneissä.
Peterillä on monipuolinen kielitaito. Hän työskentelee sujuvasti suomen, englannin ja ruotsin kielillä ja kommunikoi tarpeen vaatiessa myös saksaksi ja ranskaksi. Peter on englanninkielisen joukkuedebatoinnin Euroopan mestari vuodelta 2013.

Peter on ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen vuodesta 2009.

Peter_ristikko

Tiina
Koskinen-Tammi

asianajaja, osakas

Tiina Koskinen-Tammi

osakas

asianajaja, varatuomari, oikeustieteen tohtori

 
puhelin (03) 3142 9018
gsm 050 5935 545
sähköposti tiina.koskinen-tammi [at] alfalaw.com

erityisalat kosteus- ja homevauriot, asunto- ja kiinteistökauppariidat, rakentamiseen liittyvät lakiasiat, huoneenvuokra-asiat, asunto-osakeyhtiöoikeus

kielitaito suomi, englanti, italia

 
Tiina Koskinen-Tammi valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta 1997. Tiina auskultoi vuosina 1998-1999 Oulun käräjäoikeudessa ja sai tämän jälkeen varatuomarin arvon. Hän toimi uransa alkuvuosina Lapin yliopiston amanuenssina ja assistenttina, Lapuan käräjäoikeuden käräjätuomarina sekä poliisikoulussa oikeudellisten aineiden opettajana. Tiina on suorittanut perustutkinnon jälkeen sekä oikeustieteen lisensiaatin (2000) että oikeustieteen tohtorin (2004) tutkinnot. Hän aloitti Alfassa lakimiehenä vuonna 2003 ja on ollut toimiston osakas vuodesta 2013.
Tiinan lisensiaatintutkimus ja väitöskirja käsittelevät kosteus- ja homevaurioihin liittyviä vastuukysymyksiä asuntokaupan sopimusoikeudellisena ongelmana. Tiina hallitsee erinomaisesti näitä erityiskysymyksiä koskevan säädöspohjan ja oikeuskäytännön ja on yksi maamme johtavista asiantuntijoista homevaurioituneisiin asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvissä riidoissa. Hän hoitaa asunto- ja kiinteistökauppariitoja jatkuvasti myös Pirkanmaan ulkopuolella. Tiina on perehtynyt laaja-alaisesti muuhunkin kiinteistöjä ja asumista koskevaan juridiikkaan. Hänellä on kattava osaaminen mm. rakentamista, vuokrasuhteita ja kiinteistönvälittäjän vastuuta koskevista asioista sekä asunto-osakeyhtiöoikeudesta.
Tiina luennoi asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvistä kysymyksistä mm. lakimiehille, kiinteistönvälittäjille ja teknisen alan asiantuntijoille. Hän on kirjoittanut aihepiiristä lukuisia tieteellisiä artikkeleita sekä yhdessä asianajaja Leena Laurilan kanssa vuonna 2010 julkaistun asunto- ja kiinteistökauppariitojen hovioikeuskäytäntöä koskevan teoksen. Tiina toimi vuosina 2010-2012 ympäristöministeriön asettaman ”Kosteus- ja hometalkoiden Asuntokaupan turvan parantaminen” -hankkeen päävastuullisena vetäjänä. Hän on vastannut myös ympäristöministeriön julkaiseman omakotitalon ostajan ja myyjän oppaan laatimisesta.

Tiina on ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen vuodesta 2007.

 

Tiina_ristikko