Asuntokauppariidat, kosteusvauriot ja homeongelmat

Oma asunto on yleensä suomalaisen arvokkain omaisuuserä. Jos omassa asunnossa tulee vastaan laatuongelma, se voi vaikuttaa merkityksellisesti paitsi asumismukavuuteen ja asukkaan terveyteen myös asunnon omistajan talouteen. Asuntokaupan jälkeen ilmenevät laatuvirheet synnyttävät erimielisyyttä myyjien ja ostajien välillä. Valtaosa näistä riidoista liittyy nykyisin kosteus- ja homevaurioihin, joita löytyy kaupanteon jälkeen asuntojen rakenteista.

Oma koti kullan kallis.”
– sanonta

Vastuunjaon selvittämisellä ja kaupan kohteen kunnon tutkituttamisella etukäteen voidaan vähentää kauppaan liittyviä riskejä sekä ehkäistä mahdollisia erimielisyyksiä. Konsultoimme asiakkaitamme jo ennen kaupantekoa ja avustamme kauppaan liittyvien sopimusasiakirjojen laadinnassa.

Kun asunnossa havaitaan kosteus- tai homevaurio, ostajan on reklamoitava virheestä myyjälle laissa säädettyjen määräaikojen kuluessa. Reklamaatiovelvollisuus ja myyjän vastuu ostajalle määräytyvät eri tavoin riippuen siitä, onko kysymys kiinteistön, uuden asunnon vai käytetyn asunnon kaupasta.

Avustamme päämiehiämme asuntokauppaan liittyvissä riitatilanteissa vaatimusten esittämisessä ja niihin vastaamisessa. Asiakkainamme on sekä asunnon ostajia että myyjiä. Teemme yhteistyötä mm. rakennusterveysasiantuntijoiden, mikrobiologian ja lääketieteen asiantuntijoiden sekä kuntotarkastajien kanssa. Seuraamme kattavasti aihepiiriin liittyvää ajantasaista oikeuskäytäntöä ja tieteellistä tutkimusta.

Kosteus- ja homevaurioihin voi liittyä myyjän ja ostajan välisen vastuunjaon lisäksi myös muita vastuusuhteita, kuten vuokranantajan ja vuokralaisen välinen vuokrasuhde, asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu, kiinteistönvälitysliikkeen ja kuntotarkastajan vastuu omasta menettelystään ja työnantajan vastuu työntekijän työturvallisuudesta. Myös nämä vastuukysymykset ovat meille tuttuja.